Мисија и визија

Мисија

Нашата мисија е на нашите корисници да им овозможи веб решение за брзо и едноставно пребарување на потребната информација нудејќи детална категоризација и презентација на услугите на тријазична поддршки за македонски, албански и англиски јазик.

Визија

Profil.mk да се развие во кориснички бренд кој ќе биде синоним во Република Македонија и гарант за успех во бизнисот на секој правен субјект и поединец.