филтер по категоријафилтер по град

ресетирај


Дебарски бањи Цапа

Бањи природни СПА центри
Адреса: 1250 Дебар
Град: Дебар
Телефон: 046 831092;046 832680
Web site: http://www.bdcapa.com  
E-mail: info@bdcapa.com  


Катлановска бања

Бањи природни СПА центри
Адреса: с.Катланово;1000 Скопје
Град: Скопје
Телефон: 02 2581 002;факс.02 2581 032
Web site: http://www.katlanovskaspa.com  
E-mail: katlanovskaspa@katlanovskaspa.com  


Негорски бањи

Бањи природни СПА центри
Адреса: с. Негорци, 1480 Гевгелија
Град: Гевгелија
Телефон: 034 231 174
Web site: http://www.negorskibanji.com.mk  
E-mail: info@negorskibanji.com.mk