Адреса: ул.51 бр.23 а, Волково(Стопански двор)1000 Скопје
Телефон: 02 2053 383,моб.075 610 551, 078 363 679
Град: Скопје ·
E-mail: kotlaras@yahoo.com  

Компанијата КОТЛАР АС од Скопје изведува инсталации, поправки и сервиси на сите видови на гасови , низок и висок притисок на котли, како и нивните делови, изолација на механичко и хемиско чистење, финализирање на сите енергетски тела поддржано од секоја техничка документација од официјална институција за високи котли под притисок, контролирани од страна на државата од оддел за контрола на котли под висок притисок во Република Македонија. За секој изработен објект има гарантен период од 18 месеци, за што компанијата врши проверка на сите објектите. КОТЛАР АС врши демонтажа на сите гасоводи, доколку дозволува просторот, со машини што е многу значајно за заштита на материјалот.

Насока

КОТЛАР АС - Скопје