Адреса: ул.Железничка бб, 2000 Штип
Телефон: 032 380 283
Град: Штип ·
E-mail: mlekara_stip@hotmail.com  

 

Млекара Штип веќе долги години ја снабдува Источна Македонија со квалитетно млеко и млечни производи. Нивното долгогодишно производство покажува дека производи на Млекара Штип се со висок степен на квалитет. Млекара Штип секојдневно прави преработка на 10 тони сирово млеко. Сировото млеко кое го добиваат од нивните кооперанти, секојдневно подлежи на лабараториски испитувања заради безбедност и квалитет, а со тоа продажбата на нивните производи го зголемува нивото на потршувачка на јогурт, павлака, киселото млеко и произодството на кравјо сирење. За хигената на просториите и опремата на местото каде се произведуваат и складираат производите, Млекара Штип секојдневно прави дезинфекција на апаратурата, додека готовите призводи ги складираат во простории каде се максимално заштитени од расипувачки влијанија. Испитувањата покажуваат дека конзумирањето на млечни производи го намалува ризикот на недостаток на витамини и крвната слика ја одржува на безбедно ниво.Затоа уживајте во млекото и консумација на млечни производи и имајте здрав живот.
Насока

Млекара Штип