Адреса: Дервиш Цара, Кула 1, 1200 Тетово
Телефон: 044 529 848; моб. 070 321 853
Град: Тетово ·
Web site: http://www.mikrotoni.mk  
E-mail: info@mikrotoni.mk   microtoni@t-home.mk  

 


Насока