Адреса: ул.1632 бр.12 ( ул.Индистриска бр.8 ), 1000 Скопје
Телефон: 070 221 272
Град: Скопје ·
Web site: http://www.kas.mk  
E-mail: info.kas@t.mk  

 

работно време:

Пон - Пет
08:00 - 16:00
Сабота
08:00 - 16:00


Трговското друштво за собирање и примарна преработка на отпадоци К.А.С. - Дооел увоз-извоз Скопје е основано на 14.03.1996 година во Скопје и е во 100% приватна сопственост. На почетокот претпријатието се занимава со трговија на различен асортиман на производи, додека од 2003 година севкупното работење го пренасочува во издавање под закуп на сопствените магацински простории на други претпријатија. Целиот магацински простор е тврда градба со вкупна површина од 1130м2, со простор за манипулација на големи товарни возила за утовар и истовар на производите и паркинг простор. Магацинскиот простор го сочинуваат пет магацини од 100м2,еден магацин од 330м2, два магацини од 150м2. Висината на магацините е од 3,5 до 5 метри, и истите имаат сендвич кров, струја, вода, премачкан под, лизгачка врата.