Адреса: ул. Димитар Влахов бр. 40, 6000 Охрид
Телефон: / моб. 070 304 729
Град: Охрид ·
E-mail: dimcebasoski@yahoo.com  

Компанијата Башоски од Охрид се занимава со Геодетски работи како : катастар на недвижности, инженерски работи во проектирање и изведување на објекти патишта,мостови.. Лице за контакт Г-дин Димче Башоски Геодетски инженер
Насока