Адреса: ул.Бошко Цветковски бр. 3, 1230 Гостивар
Телефон: 042 212 172; 042 221 160 моб.078 251 800; 078 251 862
Град: Гостивар ·
Web site: http://www.azurnost.mk  
E-mail: radomirazur@t.mk   azur29@t.mk   azurnostplus@yahoo.com  

работно време:

Пон-Пет
08:30 - 16:30


AЖУРНОСТ КОНСАЛТ ДООЕЛ Гостивар, Ви нуди-Сметководствени услуги: Пресметка на плата (изготвување на МПП образец). Пријава и одјава на вработени. Заверка на рекапитулари во УЈП. Подигање на изводи. Водење на документација за девизно работење. Водење на документација за продавници - по продавници. Материјално водење на магацин. Книжење на документација за производство. Изработка на годишна пресметка. Пресметка на ДДВ. Пресметка на данок на добивка и персонален данок на доход. Водење на аналитика за купувачи и добавувачи. Обука на практиканти со практична настава. Консалтинг услуги и советување во врска со даноците и придонесите.


Каталози:   Сертификат 2 · СЕРТИФИКАТ ЗА ОВЛАСТЕНО ДРУШТВО ЗА ВОДЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ - ИСОС ·
Насока