Адвокатска канцеларија Ташкова

Адвокати ·


Адреса: ул. 29 Ноември бр.2 (Костурски Херои бр.2) 1000 Скопје
Телефон: /факс.02 3238 255
Град: Скопје ·
Web site: http://www.dijanalaw.com.mk/mak  

Канцеларијата се наоѓа во Дебар маало во Скопје спроти генерал - штаб на ул. Орце Николов Имаме искуство во различни правни полиња и сме отворени за соработка на меѓународно ниво. Исто така имаме портфолио со клиенти физички лица, трговски друштва и компании основани од странски лица, како и нивни претставништва и подружници фoрмирани во Р.МакедонијаНасока