Адреса: ул. Венијамин Мачуковски 5/1-13, 1000 Скопје
Телефон: 02 2464 456; факс.02 2464 456; моб. 071 216 330; 075 216 330
Град: Скопје ·
Web site: http://www.adafalke.com.mk  
E-mail: info@adafalke.com.mk  

 

работно време:

Пон - Пет
08:30 - 16:30
Сабота
08:30 - 16:30


Компанијата АДА ФАЛКЕ Ви нуди услуги за изнајмување на преносни тоалети и одржување хигиена на истите со специјални возила, врши достава при нарачка и подигнување при одјава. Поседува соодветна опрема за овој вид на комунална дејност, односно мобилни тоалети и специјални возила за собирање и одвод на отпадни води. Одложувањето на отпадните води се спроведува на законски регулирани места според договор со ЈП Водовод и Канализација. АДА ФАЛКЕ располага со стручност и искуство за изнајмување и одржување хигиена на преносни тоалети и тоа со единствена цел висок квалитет на услуга и високо ниво на хигиена во овој бизнис. Нуди изнајмување и одржување хигиена на преносни тоалети. Преносните тоалети можат да бидат изнајмени на подолг или пократок временски период.Тоалетите, откако ќе се изнајмат потребно е да се одржуваат чисти. Периодот на чистење на тоалетите е на неделно ниво и зависи од бројот на лица кои го упоребуваат. Оваа дејност ни овозможува да придонесеме во одржување на чиста животна средина и да бидеме алка во синџирот “грижа за јавното здравје”. АДА ФАЛКЕ секогаш спремни за соработка.
Насока

ADA FALKE